De vereniging

Vechtvallei is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Gooi- en Vechtstreek. Boeren en burgers zijn lid van de vereniging, omdat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het behoud van de natuur en het landschap in hun eigen leefomgeving.

 

vereniging vechtvallei 1  vereniging vechtvallei 2

 

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei is op 13 februari 1998 opgericht, nadat de werkgroep, in het leven geroepen door het WLTO afdelingsbestuur, onderzocht had of er genoeg draagvlak was voor agrarisch natuurbeheer in de streek. De werkgroep constateerde dat de agrariërs in het werkgebied ook met natuurbeheer aan de slag te wilden en er derhalve voldoende draagvlak was om de vereniging op te richten. Aldus geschiedde!


Op de volgende pagina's kunt u meer over de vereniging lezen:

contact // copyright jjdesign