Slootkantbeheer

De slootkant is eigenlijk een strook niemandsland, er groeit gewas op dat de voedingswaarde van het kuilgras niet verhoogt. De strook wordt ook gebruikt om het slootvuil op te bergen. Er is nooit veel aandacht besteed aan deze strook, tenminste, zo is het beeld bij de gemiddelde veehouder. Door voorlichting is diezelfde slootkant op een andere, meer bewuste manier bekeken en werd de mooie vegetatie ontdekt. Planten die nooit waren opgevallen, worden nu met heel andere ogen gezien, en vormen een verrijking van de aanwezige florasoorten. Ook voor verschillende faunasoorten zoals bijen en vlinders zijn de slootkanten van belang.


slootkantbeheer  slootkant beheer


Naast weidevogels vertegenwoordigt de Vechtstreek ook natuurwaarden op het gebied van flora. Hiervoor is het natuurdoelpakket slootkantenbeheer ontwikkeld.


Voor slootkantenbeheer geldt als doelstelling: een zo groot mogelijke diversiteit aan bloeiende planten verkrijgen. Door middel van een speciale lijst van zogenaamde indicatorsoorten wordt deze soortenrijkdom bepaald.


Uitgangspunt bij de resultaatbeloning bij slootkanten langs graslandpercelen is, dat er betaald wordt naar de mate waarin contractueel bepaalde indicatorsoorten voorkomen.


contact // copyright jjdesign