Poelen

poelen

Een poel is een landschapselement. Deze ligt in een perceel. Soms al van vroegere tijden, maar ook wel nieuw gegraven. Boeren krijgen vergoeding voor het in stand houden van deze poelen.


Vooral in het vroege voorjaar trekken poelen veel weidevogels aan. Daarnaast vervullen zij een functie voor diverse soorten amfibieën, zoals kikkers, padden, slangen en salamanders.


contact // copyright jjdesign