Nieuws

 

Er komt weer Groene Uitweg subsidie!

Groene Uitweg subsidie waarschijnlijk weer beschikbaar

De bekende subsidieregeling van de Groene Uitweg voor Verbreding, Structuurverbetering en Verduurzaming, is momenteel gesloten. Er kan op dit moment dus geen subsidie worden aangevraagd.

Vechtvallei en LTO hebben druk gelobbyd om extra budget beschikbaar te krijgen. Dit is gelukt: er komt weer nieuw budget en de regeling gaat weer open! Het is alleen nog onbekend wanneer.

Er moet nog een bestuurlijk besluit worden genomen bij de provincie. Naar verwachting vindt dit besluit eind 2017 of begin 2018 plaats. Vanaf dat moment kan de regeling weer worden opengesteld en kan er weer subsidie worden aangevraagd voor Verbreding, Structuurverbetering (dammen, bruggen, kavelpaden en brede banden) en Verduurzaming (o.a. zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen).

Als er meer nieuws is over de datum waarop de regeling wordt opengesteld en er dus weer subsidie kan worden aangevraagd, zullen wij dit via de nieuwsbrieven van Vechtvallei en LTO laten weten. Het heeft geen zin om de coördinator hierover al eerder te bellen.

Indien u ondersteuning wil bij het indienen van de eindrapportage voor Groene Uitweg-subsidie die u reeds in 2015 of 2016 heeft aangevraagd, kunt u uiteraard contact opnemen met coördinator Maike van der Maat, email maike@consultopmaat.nl of tel. 06-23285225.Educatieboeren ontvangen Keurmerk Boerderijeducatie Nederland

Educatieboeren ontvangen Keurmerk Boerderijeducatie Nederland

Op 4 juli ontvingen tien educatieboeren van Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek als eerste in Nederland het vernieuwde Keurmerk Boerderijeducatie Nederland uit handen van Annette van Velde, voorzitter van het Platform Boerderijeducatie Nederland. Het keurmerk staat voor veilige en hygiënische bedrijven die op een belevende wijze boerderijeducatie aanbieden.

Het keurmerk is ontwikkeld door het platform Boerderijeducatie Nederland. Dertien regionale samenwerkingsverbanden van educatieboeren zijn binnen dit platform actief. De deelnemende partijen hebben kwaliteitseisen gesteld aan de educatieboerderijen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden.

Om het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland te verkrijgen, moeten educatieboeren aan enkele basisvoorwaarden voldoen, zoals een verzekering voor de educatieactiviteiten, een verklaring omtrent gedrag (VOG), een BHV certificaat, de uitvoering van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op hun bedrijf en het volgen van een training waarin ook de educatieve vaardigheden aan bod komen. Om in de praktijk te toetsen  of een boerderijles de gevraagde kwaliteit heeft, vindt tot slot een ‘collegiaal bezoek’ plaats door een collega-educatieboer(in) en een docent. Bij een positieve beoordeling van het collegiaal bezoek, ontvangt het bedrijf het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland.

Afgelopen jaar gingen ruim 2.700 klassen, dat gelijk staat aan circa 65.000 leerlingen, naar de boerderij voor een praktijkles. De boeren doen vaak mee aan dit project om de kloof, die men soms zo ervaart, tussen de boer en de samenleving te verkleinen. Het aanbieden van een veilige en hygiënische omgeving waar veel beleefd kan worden, is daarbij belangrijk.

Een boerderijles voegt veel toe aan de theorie die de kinderen op school leren. Dit kan op het gebied van wereldoriëntatie en het besef van de wereld waarin de kinderen leven. Kinderen weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaag komt. Ook helpt een boerderijles bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken.

Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek is een werkgroep van de agrarische natuurvereniging Vechtvallei en Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Noord) afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek. De educatieboeren werken nauw samen met de stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en NME Gooi & Vechtstreek. Dankzij een bijdrage van de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek en van Zuivel.nl kunnen scholen van het basisonderwijs in deze regio tegen gereduceerd tarief een bezoek aan de boerderij brengen. Een boerderijbezoek kan geboekt worden via de website www.boerderij-educatie.nl, waar ook meer informatie is te vinden over de educatieboerderijen van Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek en het lesmateriaal.

Scholen elders in Nederland kunnen op de website www.boerderijeducatienederland.nl zien welke educatieboerderijen in hun regio te bezoeken zijn. Op deze website is tevens lesmateriaal per sector samengebracht. Gezamenlijke projecten 2017: doet u mee?

Tijdens een goedbezochte informatieavond van LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek, ANLV Vechtvallei en Collectief Noord-Holland-Zuid op 22 november j.l. hebben diverse projecten en initiatieven zich gepresenteerd. Voor enkele initiatieven kunt u zich meteen aanmelden. Voor andere initiatieven zullen wij, bij voldoende interesse, een vervolgbijeenkomst organiseren.

Via deze link kunt u alle initiatieven bekijken.
Het betreft:
- Groen Kapitaal: versterken biodiversiteit
- Waterkwaliteit: bekijk samen met het waterschap de kengetallen in uw polder en ga samen aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren.
- Boert Bewust: kijk voor inspiratie op www.valleiboertbewust.nl 
- Proeftuin Veenweiden: kijk voor meer info en aanmelden op 
http://proeftuinveenweiden.nl

Als u interesse heeft in een of meerdere initiatieven, kunt u zich aanmelden bij Maike van der Maat via email
maike@consultopmaat.nl

 Groene Uitweg subsidiepot leeg

De subsidiepot Groene Uitweg voor structuurverbetering (dammen, bruggen, brede banden, kavelpaden), verduurzaming (o.a. zonnepanelen) en verbrede landbouw, is leeg.
Er kunnen momenteel dus geen aanvragen meer worden ingediend. Wellicht komt er medio 2017 weer nieuw budget beschikbaar. Als hier nieuws over is, zullen wij u hier uiteraard over berichten.
N.B. het is niet mogelijk om uw project al vooraf aan te melden. U kunt pas een aanvraag indienen als de nieuwe subsidieregeling ook daadwerkelijk open is. Wij berichten u als dit het geval is.contact // copyright jjdesign