Nieuws

 

Praktijkbijeenkomst Brandstofbesparing

ANLV Vechtvallei en LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek nodigen u graag uit voor een praktijkbijeenkomst over Brandstofbesparing op het agrarisch bedrijf. In samenwerking met PPP Agro Advies en Loonbedrijf Schuurman zal niet alleen worden besproken maar ook in de praktijk worden getoond op welke manieren u kunt besparen op brandstof (diesel)verbruik op uw agrarische bedrijf.
Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan in het praktijknetwerk ‘Brandstofbesparing in de melkveehouderij’ zal PPP Agro Advies de kennis met u delen en u attenderen op de mogelijkheden die hier te behalen zijn. 

Datum: donderdag 10 december 2015
Tijdstip: 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Loonbedrijf Schuurman, Gein-Noord 53, 1391 HA Abcoude

Inloop vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.15 uur. Zorg a.u.b. dat u tijdig aanwezig bent!
Het eerste deel van de middag bestaat uit een theoriegedeelte. Het tweede gedeelte van de middag betreft een praktijkgedeelte met enkele demonstraties. Ook een rondleiding over het bedrijf van de familie Schuurman maakt deel uit van het programma.

Vanwege de beperkte parkeergelegenheid, vragen wij u om indien mogelijk op de fiets te komen of te carpoolen.

Bij voldoende interesse kan een studiegroep rond dit thema worden opgestart, onder begeleiding van PPP Agro Advies.

Wij hopen u op 10 december te ontmoeten!Nog steeds Groene Uitweg subsidie beschikbaar

Er is nog tot eind 2016 subsidie beschikbaar in het kader van de subsidieregeling Groene Uitweg. Voor de onderdelen Structuurverbetering (dammen, bruggen, kavelpaden en brede banden) en Verduurzaming (o.a. zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen) kunnen nog subsidieaanvragen worden ingediend. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Op = op, dus wacht niet te lang met indienen!

Meer informatie over de Groene Uitweg-regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.
 

Voor ondernemers die reeds subsidie hebben aangevraagd, is het van groot belang om tijdig de gevraagde voortgangs- en eindrapportage in te dienen bij de provincie. In de beschikkingsbrief die u van de provincie heeft gehad, kunt u teruglezen wanneer u uiterlijk een rapportage moet indienen.

Ook als er wijzigingen in het project zijn of u wil uitstel aanvragen, dan moet u dit aan de provincie doorgeven.

Let op: het te laat, onjuist of helemaal niet indienen van een rapportage of wijzigingsverzoek, kan als gevolg hebben dat u gekort wordt op de subsidie of de subsidie zelfs geheel moet terugbetalen!

 

Als u vragen heeft over bovenstaande of ondersteuning wenst bij het indienen van een subsidieaanvraag, kunt u contact opnemen met gebiedscoördinator Maike van der Maat. Zij kan (kosteloos) ondersteuning bieden. Schroom dus niet om haar te bellen of mailen via maike@consultopmaat.nl of tel. 06-2328 5225. Toekomstvisie Landbouw AGV gereed

De  “Toekomstvisie over de Landbouw in de Amstel, Gooi & Vechtstreek” is gereed! Deze Visie is opgesteld door LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek en de natuurverenigingen De Amstel en Vechtvallei. De Toekomstvisie zal worden gebruikt om overheden en andere gebiedspartijen te informeren, zodat zij deze visie mee kunnen nemen bij ontwikkelingen die in het gebied (gaan) spelen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen.

In de Visie staat staat algemene informatie over de huidige omvang en impact van de agrarische sector in de Amstel, Gooi & Vechtstreek. Vervolgens wordt beschreven hoe de agrarische sector in deze regio er in 2025 uitziet (gebaseerd op uw input tijdens de bijeenkomsten). Bij ieder onderwerp wordt vermeld wat er nodig is om het geschetste toekomstbeeld te bereiken.

De leden van LTO-Noord en de natuurverenigingen hebben input geleverd voor de Toekomstvisie tijdens enkele bijeenkomsten. 

De Toekomstvisie is vanaf de homepage van deze website te downloaden.Subsidie Groene Uitweg 2015/ 2016

Agrariërs dragen bij aan het behoud van het boerenlandschap: open polders, koeien in de wei en boerenerven met fruitbomen. Daarom is het van belang dat hun bedrijven economisch gezond blijven. De provincie stelt daarvoor opnieuw de “Groene Uitweg-regeling” open. Daarmee kunnen agrariërs hun bedrijf versterken en verduurzamen en hun weilanden beter toegankelijk maken voor vee.

Net als voorgaande jaren kunnen agrarische bedrijven ondersteuning krijgen voor het verbreden van de economische basis van hun bedrijf, bijvoorbeeld met zorg, de verkoop van streekproducten, de ontvangst van schoolklassen en groepen op de boerderij of verblijfsaccommodatie.

Ook kunnen agrariërs weer een bijdrage krijgen om hun weilanden goed toegankelijk te maken voor vee en machines, door de aanleg van kavelpaden, dammen en bruggen. Door een goede  ontsluiting van weilanden, kan het landschappelijke beeld met koeien in de wei behouden blijven. Ook voor de aanschaf van brede banden voor beter draagvlak is wederom subsidie beschikbaar.

Veel agrariërs uit het Groene Uitweg-gebied hebben eerder gebruik gemaakt van de succesvolle regeling. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de regeling daarom verlengd en uitgebreid: de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2015-2017. Nieuw is dat agrariërs een beroep kunnen doen voor duurzame innovaties. Bijvoorbeeld voor slim hergebruik van grondstoffen zodat er minder afval is en kosten kunnen dalen. Zo draagt de regeling ook bij aan de duurzaamheidsambities van de provincie.

 

Meer informatie
De regeling is onderdeel van het Groene Uitweg-programma. De regeling is beschikbaar voor agrariërs uit het ‘Groene Uitweg-gebied’: delen van de Vechtstreek en Amstelland. Een kaart van dit gebied staat op de
website van de provincie. Ook is hier meer informatie te vinden over de regeling. Aanvragen kunnen vanaf heden worden ingediend.N.B. Update 20 okober 2015: het subsidieplafond voor structuurverbetering en verbrede landbouw in 2015 is bereikt. Aanvragen voor deze onderwerpen kunnen pas weer vanaf 1-1-2016 worden ingediend.

 

Ondersteuning
Gebiedscoördinator Maike van der Maat is net als voorgaande jaren beschikbaar voor ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Maike is te bereiken via email
maike@vandermaatagroconsultancy.nl of tel 06-2328 5225.contact // copyright jjdesign