Nieuws

 

Studiegroep Krinloop(wijzer)

Op dinsdag 27 augustus 2014 heeft er een demonstratie Graslandverzorging plaatsgevonden op het bedrijf van MTS Verweij in Weesp. 
Tijdens deze stralende dag lieten ruim 150 agrariërs zich voorlichten over de diverse manieren van graslandverzorging en het effect op opbrengst, nutriëntenbeheer en kringloop. Een tiental loonwerkers, mechanisatiebedrijven en agrarische toeleveranciers lieten de werking van verschillende graslandverzorgingsmachines zien, variërend van een weidesleep tot combinatiemachines die zowel kunnen eggen, zaaien als aandrukken.
Het effect hiervan is door ruim 50 agrariërs bekeken op woensdag 9 oktober tijdens de “terugkomdag”.

Als vervolg op deze bijeenkomsten wordt er bij voldoende interesse een studiegroep opgestart rond het thema “Kringloop(wijzer)”. Wilt u in de toekomst zoveel mogelijk mest op uw bedrijf houden en goed benutten in combinatie met goede ruwvoerproductie, dan is het nu het juiste moment om kennis te gaan opdoen van KringloopWijzer. Welke stromen lopen er door uw bedrijf? En hoe kunt u voer, gewas, mest en bodem zo goed mogelijk benutten?
Dit alles komt ter sprake in studiegroep programma welke bestaat uit 4 bijeenkomsten. Eigen bijdrage is € 100,- per bedrijf.
Voor deelname is het wel zeer gewenst dat u deelneemt aan BEX (Bedrijfsspecifieke EXcretie) of hier kennis van hebt.
U kunt zich aanmelden voor de studiegroep bij Maike van der Maat via email maike@vandermaatagroconsultancy.nl of tel 06-2328 5225.Asbest en zonnepanelen in 2014

Zoals u weet werken Vechtvallei en LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht & Amstelstreek samen om het saneren van asbest en het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren. Vorig jaar hebben wij bij diverse bedrijven collectieve offertes opgevraagd voor het saneren van asbest, plaatsen van een nieuw dak en plaatsen van zonnepanelen. Na een deskundige beoordeling van de offertes (met medewerking van LTO-Noord Projecten) zijn enkele bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven zijn in gesprek gegaan met de geïnteresseerde ondernemers om offertes op maat te maken en vervolgens ook asbest te saneren en de zonnepanelen te plaatsen.

In 2014 vindt een nieuw offerte-traject plaats. Als u van plan bent om asbest te saneren en/ of zonnepanelen te plaatsen, meldt u dan snel aan! U kunt dan gebruik maken van de offertes die wij opvragen en door een expert laten beoordelen. U kunt zich aanmelden via www.vechtvallei.nl/enquete.php. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 maart.

Bij het aanmelden kunt u ook aangeven of u nog behoefte heeft aan persoonlijk advies (via telefoon/ mail of een bedrijfsbezoek). Wij raden u zeer aan om persoonlijk advies te vragen, aangezien er per bedrijf grote verschillen zijn in de rendabiliteit.

Als u asbest wilt saneren, is het raadzaam om snel actie te ondernemen. Agrarische bedrijven kunnen nog tot 1 september 2014 subsidie aanvragen in het kader van de regeling “asbest eraf, zon erop”. Als asbestsanering (minimaal 400 m²) gecombineerd wordt met het terugplaatsen van zonnepanelen, kan een ondernemer € 3,- subsidie per m² asbestdak krijgen, met een maximum van € 7.500,- per aanvrager. Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl.
Heeft u algemene vragen over dit onderwerp, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met Maike van der Maat, tel 06-2328 5225 of email
Maike@vanderMaatAgroconsultancy.nl

 

 Ruige Mest Meldingen 2014

Let op: de Ruige mestmeldingen 2014 zijn gewijzigd! Wat moet u doen? Na het uitrijden van ruige mest, dient u dit te melden bij de gebiedscoördinator. Bij de melding kunt u aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft uitgereden. Van de gebiedscoördinator ontvangt u dan een officieel meldingsformulier. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend per mail of post retour naar de gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator controleert uw aanvraag voor een toeslag ruige mest steekproefsgewijs in het veld en geeft uw melding digitaal door aan de RVO.nl. Als u op tijd aan de gebiedscoördinator doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgeredenen u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding na afloop van beheerjaar 2014 (begin 2015)betaald.Let op: u kunt alleen toeslag ruige stalmest ontvangen als u een subsidieverlening heeft voor weidevogelbeheer (SNL)Voor vragen over het aanvragen van een toeslag voor het uitrijden van ruige mest, kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator. (Noord Holland: Gerda Heijdra, tel 06-10322266 Utrecht: Annemiek van Engen tel. 06-20487572contact // copyright jjdesign