Nieuws

 

Studieclub Mestscheiden deze winter van start

Na de demodag mestscheiding die op 27 september jongstleden is gehouden op het bedrijf van de familie van Zuijlen in Abcoude en de Studieavond op 6 november, gaat deze winter een studieclub van start over het thema mestscheiden. Tijdens de demodag is vooral aandacht geweest voor technieken van mestscheiden en de mogelijkheden daarvan. Kijk voor een fotoverslag van deze demonstratie op www.boerderij.nl.


Achtergrond:

Natura 2000 en de mestwetgeving dwingen ons nog beter te kijken naar de benutting van mineralen uit mest en de ammoniakemissie te beperken. Het scheiden van mest in of buiten de stal kan een maatregel zijn die helpt deze vraagstukken op te lossen. Ook kan het scheiden van drijfmest in een dunne en dikke stapelbare fractie een tijdelijk mestopslagprobleem oplossen. Er wordt zelfs al geexperimenteerd met de inzet van de dikke fractie als ruige mest. Ook instrooien van dikke fractie in de ligbox is een hot item. Welke kansen biedt dit concept in het kader van mestverwerking? Alles draait uiteraard om het scheidingsrendement zowel in dunne en dikke fractie. Bovendien draait het om de mineralencomponenten in de verschillende fracties en de kosten van het scheiden.Gratis ondersteuning door Gebiedscoördinator Verbrede Landbouw

Ondernemers in de Amstel, Gooi & Vechtstreek die ideeën, plannen of vragen hebben op het gebied van verbrede landbouw (recreatie, zorg, educatie, streekproducten, etc.), kunnen evenals voorgaande jaren gratis en vrijblijvend contact opnemen met de Gebiedscoördinator Verbrede Landbouw: Maike van der Maat. Maike is te bereiken via tel.: 06-2328 5225 of email: Maike@vandermaatagroconsultancy.nl.Boerenontbijt groot succes!

De koeien van melkveehouders Harm en Maartje Jansen in Hilversum hadden op dinsdag 5 juni 2012 vreemde kostgangers in hun stal: vlak voor hun neus zaten opeens 25 mensen te ontbijten! Raadsleden, wethouders, burgemeesters en medewerkers van de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek namen deel aan een Boerenontbijt. Dit ontbijt werd georganiseerd door agrarische natuurvereniging Vechtvallei en de regionale afdeling Gooi, Vecht & Amstelstreek van de Land- en Tuinbouw Organisatie LTO-Noord. De week ervoor vond eenzelfde ontbijt plaats bij de familie Meester in Muiden. Hier waren ruim 30 gemeentelijke medewerkers, collegeleden en raadsleden aanwezig.Vechtvallei en LTO-Noord organiseerden het Boerenontbijt om de medewerkers en bestuurders van gemeenten op informele wijze te informeren over actuele zaken die spelen in de agrarische sector. Er werd tijdens het ontbijt door de bestuursleden van LTO-Noord en Vechtvallei uitleg gegeven over de doelstellingen en activiteiten van beide organisaties. Tevens ging men in op zaken als Ruimtelijke Ordening (vergunningen), de ontvangst van schoolklassen op de boerderij, maatregelen die boeren treffen omtrent milieu en het onlangs opgerichte Landschapsfonds Vechtvallei. De ochtend werd afgesloten met een rondleiding over de boerderij.Zowel de gasten (gemeenten) als de organisatoren kijken terug op twee zeer geslaagde ochtenden. Maike van der Maat van LTO-Noord en Vechtvallei: Dit leek ons een leuke manier om informeel met de gemeenten in gesprek te gaan. Meestal vinden gesprekken met de gemeente plaats op het gemeentehuis en is er dan weinig tijd om uitgebreid in te gaan op onze activiteiten. Door de medewerkers en bestuurders van gemeenten op de boerderij uit te nodigen, konden we hen onder het genot van een heerlijk boerenontbijt wat meer vertellen en bepaalde dingen ook meteen in de praktijk laten zien. Gezien alle positieve reacties is dit voor herhaling vatbaar!contact // copyright jjdesign