Landschapsfonds

landschapsfonds

ANLV Vechtvallei heeft in mei 2011 samen met de regionale afdeling Gooi, Vecht- en Amstelstreek van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord het Landschapsfonds Vechtvallei opgericht.


Middels dit fonds kan een nieuwe financiële impuls worden gegeven om het gewaardeerde landschap in de Vechtstreek in stand te houden en te versterken. In het landschapsfonds kunnen namelijk inkomsten van publieke en private financiers worden gecombineerd en eenmalige bijdragen worden verduurzaamd tot structurele betalingen voor 'groene diensten'.


Het Landschapsfonds is ondergebracht in de stichting Landschapsfonds Vechtvallei. Het werkgebied van het Landschapsfonds betreft: het gebied rondom de rivier de Vecht, ten oosten van de rijksweg A2 en Amsterdam, ten westen van Bussum en ten noorden van Loenen.


Doel en activiteiten

De stichting Landschapsfonds Vechtvallei heeft tot doel:

  • behoud en de versterking van het agrarisch cultuurlandschap met alle daarin aanwezige waarden op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatieve toegankelijkheid en aantrekkelijkheid;
  • versterking van de beheerfunctie van de landbouw in dit cultuurlandschap.

 


Dit doel wordt verwezenlijkt door:

  • het werven van fondsen en het beheren van subsidieprogramma's;
  • het bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan de eerder genoemde doelstellingen;
  • het verstrekken van eenmalige bijdragen aan passende investeringen en projecten in bovenbedoelde activiteiten;
  • het verstrekken van langlopende beheerbijdragen die de kwaliteit van het landelijk gebied ten goede komen;
  • het bevorderen van de promotie rond de Vechtstreek;
  • het uitgeven van informatiemateriaal ten behoeve van de werving van fondsen;
  • het samenwerken met partijen die de doelen van de stichting ondersteunen.

 


Uitgangspunt hierbij is dat geen overlap optreedt met bestaande financieringsmogelijkheden - het fonds wil vooral aanvullend en aanjagend werken.


Op de volgende pagina's kunt u meer over het landschapsfonds lezen:

>  Te financiëren diensten
>  Financiers
>  Bijdrage leveren


Downlodable PDF Brochure Gebiedsfonds. In deze brochure vindt u alle nodige informatie over het Landschapsfonds.

contact // copyright jjdesign