Botanisch beheer

botanisch beheer

Bij Botanisch beheer wordt een perceel grasland geheel niet bemest, zeer beperkt beweid en laat in het seizoen gemaaid. Door deze maatregelen zal verschraling van de bodem ontstaan. Hierdoor komen kruidenrijke plantensoorten tot ontwikkeling.

Er zijn verschillende vormen van botanisch beheer mogelijk.

  • Ontwikkeling kruidenrijk grasland,
  • instandhouding kruidenrijk grasland,
  • bont hooiland,
  • bonte hooiweide,
  • bonte weiderand,
  • bonte hooirand.

contact // copyright jjdesign