Boerderij educatie Gooi & Vechtstreek

Kom ook met de klas naar de boerderij!

Veertien agrarische bedrijven in de Gooi & Vechtstreek bieden (basis)schoolklassen de mogelijkheid om een educatief belevingsprogramma op de boerderij te volgen. Kinderen kunnen op de boerderij met eigen ogen zien waar hun voedsel vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken om dit voedsel te produceren. Een onvergetelijke belevenis!


boerderijeducatie  boerderij educatie


In schooljaar 2010/2011 hebben de basisscholen in de regio de gelegenheid gehad om kennis te maken met het boerderijeducatie-programma. Ruim 250 klassen hebben hier gebruik van gemaakt en waren laaiend enthousiast.


De boerderijlessen zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 van basisscholen in de Gooi & Vechtstreek. Maar ook andere groepen, zoals voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang, zijn in overleg welkom.


Er zijn drie programma's beschikbaar.

  • In het lesprogramma 'De sterren van de Boerderij' voor groep 3/4 staan de kennismaking met de boerderij en de dieren centraal. Kinderen leren wat een boerderij is, wat een boer doet, welke dieren er rondlopen en wat de dieren nodig hebben om gezond en tevreden te zijn.
  • Het programma voor groep 5/6 heeft de titel "Waar komt ons voedsel vandaan". Hierbij verwerven de kinderen kennis en inzicht in de dieren op de boerderij en de producten die hier worden voortgebracht.
  • Voor groep 7/8 is het programma "De koe in de kringloop" beschikbaar. Voor het produceren van vlees en melk zijn grondstoffen nodig. De kinderen leren wat een koe opneemt en wat ze weer uitscheidt. Ofwel: wat gaat er in een koe en wat komt er uit? En waar komt het voer vandaan en wat gebeurt er met de mest?

 


Er is een website ontwikkeld waar alle informatie over dit initiatief te vinden is. Deze website is begin april door de heer Jaap Bond (Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland) gelanceerd. Foto invoegen van lancering website


Op de site staan alle deelnemende boerderijen, het lesprogramma en lesmateriaal, en uiteraard de mogelijkheid om klassen aan te melden. Kijk hiervoor op www.boerderij-educatie.nl.


Wil je ook met je klas naar de boerderij? Kijk dan op www.boerderij-educatie.nl!

contact // copyright jjdesign